Yritysohjelmiston hankinnan verkkokurssi julkaistu

Verk­ko­val­men­nus yri­tys­oh­jel­mis­to­jen han­kin­nas­ta on julkaistu. 

Val­men­nus käsit­te­lee yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­nan alus­ta saak­ka aina aina käyt­töön­ot­toon ja pro­jek­tin arvioin­tiin asti.